Мова: Західнофризька [Frysk]

Назад до сторінки Західнофризька

 • Вимова слова triennen triennen
 • Вимова слова pipe pipe
 • Вимова слова uranium uranium
 • Вимова слова saksen saksen
 • Вимова слова Wattje Wattje
 • Вимова слова IJntema IJntema
 • Вимова слова read read
 • Вимова слова lyts lyts
 • Вимова слова brún brún
 • Вимова слова grys grys
 • Вимова слова dizze dizze
 • Вимова слова ryk ryk
 • Вимова слова earm earm
 • Вимова слова nij nij
 • Вимова слова Tafel Tafel
 • Вимова слова trou trou
 • Вимова слова Arnhim Arnhim
 • Вимова слова bei bei
 • Вимова слова kij kij
 • Вимова слова meane meane
 • Вимова слова Barents Barents
 • Вимова слова Flaanderen Flaanderen
 • Вимова слова omleech omleech
 • Вимова слова De trep del De trep del
 • Вимова слова omheech omheech
 • Вимова слова De trep op De trep op
 • Вимова слова Rjochttroch Rjochttroch
 • Вимова слова Koe minder! Koe minder!
 • Вимова слова koe better! koe better!
 • Вимова слова Tige goed! Tige goed!
 • Вимова слова Goejûn Goejûn
 • Вимова слова Goeiemiddei Goeiemiddei
 • Вимова слова Goeiemoarn Goeiemoarn
 • Вимова слова efter efter
 • Вимова слова nee nee
 • Вимова слова goed goed
 • Вимова слова ja ja
 • Вимова слова Dreech Dreech
 • Вимова слова Betiid Betiid
 • Вимова слова Lilk Lilk
 • Вимова слова Prachtich Prachtich
 • Вимова слова Hjoed Hjoed
 • Вимова слова leaf leaf
 • Вимова слова let let
 • Вимова слова letter letter
 • Вимова слова Stadich Stadich
 • Вимова слова Iepen Iepen
 • Вимова слова In lyts bytsje In lyts bytsje
 • Вимова слова In pear In pear
 • Вимова слова folle folle
 • Вимова слова klaske klaske
 • Вимова слова sjoukje sjoukje
 • Вимова слова Kultuerhûs Kultuerhûs
 • Вимова слова Fisksaak Fisksaak
 • Вимова слова bêst! bêst!
 • Вимова слова slachter slachter
 • Вимова слова min min
 • Вимова слова Hûnderttwaenfyftich Hûnderttwaenfyftich
 • Вимова слова Hûndertalve Hûndertalve
 • Вимова слова Hûndert Hûndert
 • Вимова слова Njoggentich Njoggentich
 • Вимова слова Tachtich Tachtich
 • Вимова слова Santich Santich
 • Вимова слова Sechtich Sechtich
 • Вимова слова Fyftich Fyftich
 • Вимова слова Twaentritich Twaentritich
 • Вимова слова Ienentritich Ienentritich
 • Вимова слова Tritich Tritich
 • Вимова слова Trijentweintich Trijentweintich
 • Вимова слова Twaentweintich Twaentweintich
 • Вимова слова Ienentweintich Ienentweintich
 • Вимова слова Tweinitch Tweinitch
 • Вимова слова Achttjin Achttjin
 • Вимова слова Santjin Santjin
 • Вимова слова Sechtjin Sechtjin
 • Вимова слова Fyftjin Fyftjin
 • Вимова слова Tretjin Tretjin
 • Вимова слова Fiif Fiif
 • Вимова слова TWA TWA
 • Вимова слова Tolve Tolve
 • Вимова слова tsien tsien
 • Вимова слова oranje oranje
 • Вимова слова disko disko
 • Вимова слова blau blau
 • Вимова слова seis seis
 • Вимова слова neef neef
 • Вимова слова fjochtsje fjochtsje
 • Вимова слова Bisto Bisto
 • Вимова слова wêr wêr
 • Вимова слова sy sy