Вимовити слова

Ви можете вибрати одну мову, щоб побачити слова в черзі на вимовляння тільки нею.

Допоможіть вимовити слова вашою рідною мовою, що чекабть на вимовляння.

 • Вимовити 法律をつくる 法律をつくる [ja]
 • Вимовити zorgverzekeringswet zorgverzekeringswet [nl]
 • Вимовити coronakabinet coronakabinet [nl]
 • Вимовити copain - copine copain - copine [fr]
 • Вимовити aptesane aptesane [tr]
 • Вимовити 授業を行う 授業を行う [ja]
 • Вимовити eerwraakmoord eerwraakmoord [nl]
 • Вимовити licentieduur licentieduur [nl]
 • Вимовити rugexpert rugexpert [nl]
 • Вимовити 放諸四海皆準 放諸四海皆準 [yue]
 • Вимовити Rimbeccato Rimbeccato [it]
 • Вимовити biti prva violina biti prva violina [hr]
 • Вимовити 抖擻 抖擻 [yue]
 • Вимовити Ne učiniti nešto ni za živu glavu Ne učiniti nešto ni za živu glavu [hr]
 • Вимовити bobsleigh bobsleigh [eu]
 • Вимовити СК авазларына беткән топонимнарга килеш кушымчалары алдыннан И хәрефе өстәлә. СК авазларына беткән топонимнарга килеш кушымчалары алдыннан И хәрефе өстәлә. [tt]
 • Вимовити Й хәрефенә тәмамланган сүзләргә тартым кушымчасы ялганганда Е хәрефе кулланыла. Й хәрефенә тәмамланган сүзләргә тартым кушымчасы ялганганда Е хәрефе кулланыла. [tt]
 • Вимовити Азагы саңгыраулатып әйтелгән алынма сүзләргә саңгырау аваздан башланган кушымчалар ялгана. Азагы саңгыраулатып әйтелгән алынма сүзләргә саңгырау аваздан башланган кушымчалар ялгана. [tt]
 • Вимовити ИЯ, ИЕ, ЛЬ хәрефләренә тәмамланган алынма сүзләргә гадәттә нечкә кушымчалар ялгана. ИЯ, ИЕ, ЛЬ хәрефләренә тәмамланган алынма сүзләргә гадәттә нечкә кушымчалар ялгана. [tt]
 • Вимовити Тартым кушымчалары нечкә булган АЛЫНМА СҮЗЛӘРнең килеш кушымчалары калын булырга мөмкин. Тартым кушымчалары нечкә булган АЛЫНМА СҮЗЛӘРнең килеш кушымчалары калын булырга мөмкин. [tt]
 • Вимовити Газета, журнал, китап, фильм, спектакль, завод-фабрика, күмәк хуҗалык исемнәре куштырнаклар эченә алына. Газета, журнал, китап, фильм, спектакль, завод-фабрика, күмәк хуҗалык исемнәре куштырнаклар эченә алына. [tt]
 • Вимовити Кайбер алынма сүзләрдә соңгы яңгырау аваз саңгыраулаштырып әйтелергә мөмкин. Кайбер алынма сүзләрдә соңгы яңгырау аваз саңгыраулаштырып әйтелергә мөмкин. [tt]
 • Вимовити Тиңдәш кисәкләрдән соң килгән гомумиләштерүче сүз алдыннан сызык куела. Тиңдәш кисәкләрдән соң килгән гомумиләштерүче сүз алдыннан сызык куела. [tt]
 • Вимовити Тиңдәш кисәкләрдән алда килгән гомумиләштерүче сүздән соң ике нокта куела. Тиңдәш кисәкләрдән алда килгән гомумиләштерүче сүздән соң ике нокта куела. [tt]
 • Вимовити Тиңдәшләнеп килгән аныклагычлар аныкланмыштан сызык белән аерылалар. Тиңдәшләнеп килгән аныклагычлар аныкланмыштан сызык белән аерылалар. [tt]
 • Вимовити Фигыль белән белдерелгән кисәк аныклагычы алдыннан ике нокта куела. Фигыль белән белдерелгән кисәк аныклагычы алдыннан ике нокта куела. [tt]
 • Вимовити Мәгънәне аңлату характерындагы аныклагычлар җәя эченә алыналар. Мәгънәне аңлату характерындагы аныклагычлар җәя эченә алыналар. [tt]
 • Вимовити Зат алмашлыкларын һәм рәвешләрне аныклагычлар ике яктан да өтер белән аерылалар. Зат алмашлыкларын һәм рәвешләрне аныклагычлар ике яктан да өтер белән аерылалар. [tt]
 • Вимовити Җөмлә кисәгенең мәгънәсен көчәйтү өчен кулланылган кабатлаулар бер-берсеннән өтер белән аерылалар. Җөмлә кисәгенең мәгънәсен көчәйтү өчен кулланылган кабатлаулар бер-берсеннән өтер белән аерылалар. [tt]
 • Вимовити Кушма хәбәр компонентларын тәшкил иткән “тиңдәш” сүзләр арасына тыныш билгесе куелмый. Кушма хәбәр компонентларын тәшкил иткән “тиңдәш” сүзләр арасына тыныш билгесе куелмый. [tt]
 • Вимовити Сәбәп-нәтиҗә мөнәсәбәтендә торган һәм теркәгечсез бәйләнгән тиңдәш кисәкләр арасына сызык куела. Сәбәп-нәтиҗә мөнәсәбәтендә торган һәм теркәгечсез бәйләнгән тиңдәш кисәкләр арасына сызык куела. [tt]
 • Вимовити БАРЫ, ТИК, БАРЫ ТИК кебек теркәгечләр белән бәйләнгән тиңдәш кисәкләр арасына өтер куела. БАРЫ, ТИК, БАРЫ ТИК кебек теркәгечләр белән бәйләнгән тиңдәш кисәкләр арасына өтер куела. [tt]
 • Вимовити Кискен каршылык мөнәсәбәтендә торган һәм теркәгечсез бәйләнгән тиңдәш кисәкләр арасына сызык куела. Кискен каршылык мөнәсәбәтендә торган һәм теркәгечсез бәйләнгән тиңдәш кисәкләр арасына сызык куела. [tt]
 • Вимовити Зат алмашлыкларын аныклап килгән тиңдәш аныклагычлар бер-берсеннән өтер белән аерыла. Зат алмашлыкларын аныклап килгән тиңдәш аныклагычлар бер-берсеннән өтер белән аерыла. [tt]
 • Вимовити КАБАТЛАНЫП КИЛГӘН теркәгечләр тиңдәш кисәкләрне бәйләсә, алар арасында өтер куела. КАБАТЛАНЫП КИЛГӘН теркәгечләр тиңдәш кисәкләрне бәйләсә, алар арасында өтер куела. [tt]
 • Вимовити Тиңдәш кисәкләрне бәйләп килгән ялгызак теркәгечләр арасында өтер куелмый. Тиңдәш кисәкләрне бәйләп килгән ялгызак теркәгечләр арасында өтер куелмый. [tt]
 • Вимовити Тиңдәш кисәкләр бер-берсенә теркәгечсез бәйләнсә, алар арасына өтер куела. Тиңдәш кисәкләр бер-берсенә теркәгечсез бәйләнсә, алар арасына өтер куела. [tt]
 • Вимовити ӘЙЕ, ЮК, ЯРЫЙ сүзләре тойгы белән әйтелсә, алардан соң өндәү билгесе куела. ӘЙЕ, ЮК, ЯРЫЙ сүзләре тойгы белән әйтелсә, алардан соң өндәү билгесе куела. [tt]
 • Вимовити ӘНӘ, МЕНӘ кебек күрсәтү алмашлыкларына логик басым төшсә, алардан соң өндәү билгесе куела. ӘНӘ, МЕНӘ кебек күрсәтү алмашлыкларына логик басым төшсә, алардан соң өндәү билгесе куела. [tt]
 • Вимовити ӘНӘ, МЕНӘ кебек күрсәтү алмашлыклары җөмләнең башка кисәкләреннән өтер белән аерылмыйлар. ӘНӘ, МЕНӘ кебек күрсәтү алмашлыклары җөмләнең башка кисәкләреннән өтер белән аерылмыйлар. [tt]
 • Вимовити Раслауны яки кире кагуны белдерүче сүзләр җөмләнең башка кисәкләреннән өтер белән аерылалар. Раслауны яки кире кагуны белдерүче сүзләр җөмләнең башка кисәкләреннән өтер белән аерылалар. [tt]
 • Вимовити Өстәлмә алдыннан пауза зур булмаса, өтер кую белән чикләнергә мөмкин. Өстәлмә алдыннан пауза зур булмаса, өтер кую белән чикләнергә мөмкин. [tt]
 • Вимовити Cuba is a beautiful island that is in the Caribbean Sea, is the largest of the Antilles and is known as the Gulf of Mexico Key. Cuba is a beautiful island that is in the Caribbean Sea, is the largest of the Antilles and is known as the Gulf of Mexico Key. [en]
 • Вимовити 我哋 我哋 [yue]
 • Вимовити mokokaldi mokokaldi [eu]
 • Вимовити Өстәлмә алдыннан, тәэсирлелекне арттыру максатыннан, зур пауза ясалса, нокта, сорау, өндәү куела. Өстәлмә алдыннан, тәэсирлелекне арттыру максатыннан, зур пауза ясалса, нокта, сорау, өндәү куела. [tt]
 • Вимовити Тыныш билгеләре белән белдерелгән керешмәләр җәяләр эченә алыналар. Тыныш билгеләре белән белдерелгән керешмәләр җәяләр эченә алыналар. [tt]
 • Вимовити Җөмлә ахырында яки уртасында килгән керешмәләр җәя эченә алыналар. Җөмлә ахырында яки уртасында килгән керешмәләр җәя эченә алыналар. [tt]
 • Вимовити Ике гади җөмлә чигендә килгән кереш сүз сул яктан өтер белән, уң яктан нокталы өтер белән аерыла. Ике гади җөмлә чигендә килгән кереш сүз сул яктан өтер белән, уң яктан нокталы өтер белән аерыла. [tt]
 • Вимовити Кереш сүз җөмлә уртасында килсә, ике яктан да өтер белән аерыла. Кереш сүз җөмлә уртасында килсә, ике яктан да өтер белән аерыла. [tt]