Вимовити слова

Ви можете вибрати одну мову, щоб побачити слова в черзі на вимовляння тільки нею.

 • Вимовити "сэ" жызыӏэ "сэ" жызыӏэ
 • Вимовити гуэдзыпкъэ гуэдзыпкъэ
 • Вимовити дапхъэ зэтет дапхъэ зэтет
 • Вимовити сыадыгэщ сыадыгэщ
 • Вимовити сыкъуаншэщ сыкъуаншэщ
 • Вимовити Нарткъалэ сыдэсщ Нарткъалэ сыдэсщ
 • Вимовити бэнакӀуэм сахэтщ бэнакӀуэм сахэтщ
 • Вимовити кином сокӏуэ кином сокӏуэ
 • Вимовити апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым
 • Вимовити апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым
 • Вимовити зыри зэзгъэцӏыхукъым зыри зэзгъэцӏыхукъым
 • Вимовити ӏейуэ сыпхуозэш ӏейуэ сыпхуозэш
 • Вимовити пхузогъэгъу пхузогъэгъу
 • Вимовити сынопсалъэкъым сынопсалъэкъым
 • Вимовити сымис сымис
 • Вимовити зызотхьэщӏ зызотхьэщӏ
 • Вимовити адыгэбзэ зызогъащӏэ адыгэбзэ зызогъащӏэ
 • Вимовити ябгъэ ябгъэ
 • Вимовити ябжыр ябжыр
 • Вимовити ябж ябж
 • Вимовити ягуар ягъавэ ягуар ягъавэ
 • Вимовити ямыдэ ямыдэ
 • Вимовити ямыдэу щытын ямыдэу щытын
 • Вимовити сыт псом япэр? сыт псом япэр?
 • Вимовити еужьэрэкӏ еужьэрэкӏ
 • Вимовити щэ ныкъуэ щэ ныкъуэ
 • Вимовити Яша Яша [имя, dict_uk]
 • Вимовити яшэ яшэ
 • Вимовити зыкӏуэцӏашыхь зыкӏуэцӏашыхь
 • Вимовити зыкӏуэцӏалъхьэ зыкӏуэцӏалъхьэ
 • Вимовити хьэпшыпылъэ хьэпшыпылъэ
 • Вимовити ящӏ ящӏ
 • Вимовити ӏэ лалэ ӏэ лалэ
 • Вимовити телъэтыпӏэ телъэтыпӏэ
 • Вимовити телъэтын телъэтын
 • Вимовити жэщым яшхын жэщым яшхын
 • Вимовити ахэр игъэшхэн хуейт ахэр игъэшхэн хуейт
 • Вимовити ахэм шыр къыраш ахэм шыр къыраш
 • Вимовити псыӏэрышэ псыӏэрышэ
 • Вимовити ар дауэ? ар дауэ?
 • Вимовити тэмакъыдзэ тэмакъыдзэ
 • Вимовити бдзэху бдзэху
 • Вимовити пэублэ пэублэ
 • Вимовити адыгэбзэ зэгъащӏэ адыгэбзэ зэгъащӏэ
 • Вимовити ягъуэт ягъуэт
 • Вимовити лӏэнхуэкӏуэ лӏэнхуэкӏуэ
 • Вимовити хуэкӏуэн хуэкӏуэн
 • Вимовити уэгутеуэ уэгутеуэ
 • Вимовити абы и шынэхъыщӏэт абы и шынэхъыщӏэт
 • Вимовити абгъуэхэр ящӏ абгъуэхэр ящӏ