• Вимова слова quinto quinto [es]
 • Вимова слова cantariòło cantariòło [vec]
 • Вимова слова misericordevole misericordevole [it]
 • Вимова слова caritevole caritevole [it]
 • Вимова слова costoso costoso [it]
 • Вимова слова integro integro [it]
 • Вимова слова mite mite [it]
 • Вимова слова fuso fuso [it]
 • Вимова слова inderegà inderegà [vec]
 • Вимова слова cielo cielo [it]
 • Вимова слова naturale naturale [it]
 • Вимова слова incaenà incaenà [vec]
 • Вимова слова pitufà pitufà [vec]
 • Вимова слова terìbiłe terìbiłe [vec]
 • Вимова слова repetà repetà [vec]
 • Вимова слова ràso ràso [vec]
 • Вимова слова ramisà ramisà [vec]
 • Вимова слова ragóso ragóso [vec]
 • Вимова слова pressióso pressióso [vec]
 • Вимова слова pressepitón pressepitón [vec]
 • Вимова слова impełicià impełicià [vec]
 • Вимова слова passadèło passadèło [vec]
 • Вимова слова parsuàso parsuàso [vec]
 • Вимова слова parissénte parissénte [vec]
 • Вимова слова pramoso pramoso [vec]
 • Вимова слова inojà inojà [vec]
 • Вимова слова łìspio łìspio [vec]
 • Вимова слова invià invià [vec]
 • Вимова слова paonasso paonasso [vec]
 • Вимова слова ingrotołìo ingrotołìo [vec]