• Вимова слова 'bituar(se) 'bituar(se) [vec]
 • Вимова слова 'puntar 'puntar [vec]
 • Вимова слова 'rivar 'rivar [vec]
 • Вимова слова 'vér 'vér [vec]
 • Вимова слова 'ver intórno 'ver intórno [vec]
 • Вимова слова (de)scarpiar (de)scarpiar [vec]
 • Вимова слова (in)rabiarse (in)rabiarse [vec]
 • Вимова слова (in)scapussarse (in)scapussarse [vec]
 • Вимова слова abadernar abadernar [ca]
 • Вимова слова abandonar abandonar [es]
 • Вимова слова abaniquear abaniquear [es]
 • Вимова слова abaratar abaratar [es]
 • Вимова слова abarcar abarcar [es]
 • Вимова слова abarrotar abarrotar [pt]
 • Вимова слова abbacare abbacare [it]
 • Вимова слова abbacinare abbacinare [it]
 • Вимова слова abbagliare abbagliare [it]
 • Вимова слова abbanniàri abbanniàri [scn]
 • Вимова слова abbindolare abbindolare [it]
 • Вимова слова abbunari abbunari [scn]
 • Вимова слова abdicar abdicar [es]
 • Вимова слова abemolar abemolar [pt]
 • Вимова слова abito abito [it]
 • Вимова слова aboiar aboiar [pt]
 • Вимова слова abominare abominare [it]
 • Вимова слова abòmini abòmini [it]
 • Вимова слова abonar abonar [es]
 • Вимова слова abonarse abonarse [es]
 • Вимова слова aborregarse aborregarse [es]
 • Вимова слова abradere abradere [it]