Категорія:

muscles

Стежити за оновленнями в категорії muscles

 • Вимова слова iliopsoas iliopsoas [en]
 • Вимова слова tríceps tríceps [es]
 • Вимова слова trapèze trapèze [fr]
 • Вимова слова kinaesthetic kinaesthetic [en]
 • Вимова слова dorsiflexion dorsiflexion [en]
 • Вимова слова cubital cubital [fr]
 • Вимова слова psoas psoas [pt]
 • Вимова слова masseter masseter [en]
 • Вимова слова occipitalis occipitalis [la]
 • Вимова слова intercostal intercostal [en]
 • Вимова слова myalgia myalgia [en]
 • Вимова слова lats lats [en]
 • Вимова слова vastus lateralis vastus lateralis [en]
 • Вимова слова jumeaux jumeaux [fr]
 • Вимова слова myosis myosis [fr]
 • Вимова слова pyramidal pyramidal [en]
 • Вимова слова crural crural [fr]
 • Вимова слова peristaltik peristaltik [da]
 • Вимова слова miosis miosis [en]
 • Вимова слова dorsal interossei dorsal interossei [en]
 • Вимова слова diastasis recti diastasis recti [en]
 • Вимова слова troponin troponin [en]
 • Вимова слова anconé anconé [fr]
 • Вимова слова multifidus multifidus [en]
 • Вимова слова soléaire soléaire [fr]
 • Вимова слова thenar thenar [en]
 • Вимова слова masséter masséter [fr]
 • Вимова слова masseteric masseteric [en]
 • Вимова слова scalène scalène [fr]
 • Вимова слова arrectores pilorum arrectores pilorum [en]
 • Вимова слова sterno-cléido-mastoïdien sterno-cléido-mastoïdien [fr]
 • Вимова слова pectoralis minor pectoralis minor [en]
 • Вимова слова extenseur extenseur [fr]
 • Вимова слова digastrique digastrique [fr]
 • Вимова слова supinateur supinateur [fr]
 • Вимова слова triceps surae triceps surae [en]
 • Вимова слова adducteur adducteur [fr]
 • Вимова слова plantaris plantaris [en]
 • Вимова слова rhomboïdal rhomboïdal [fr]