• Вимова слова Glycation Glycation [en]
 • Вимова слова sirtuin sirtuin [en]
 • Вимова слова troponin troponin [en]
 • Вимова слова moesin moesin [en]
 • Вимова слова nitroreductase nitroreductase [en]
 • Вимова слова endothelin endothelin [de]
 • Вимова слова defensins defensins [en]
 • Вимова слова interleukins interleukins [en]
 • Вимова слова interleukin interleukin [en]
 • Вимова слова proteomics proteomics [en]
 • Вимова слова Alfred Mirsky Alfred Mirsky [en]
 • Вимова слова Trk-A Trk-A [en]
 • Вимова слова channelrhodopsin channelrhodopsin [en]
 • Вимова слова nucleoporin nucleoporin [en]
 • Вимова слова synuclein synuclein [en]