• Вимова слова localised localised [en]
  • Вимова слова localise localise [en]
  • Вимова слова localized localized [en]
  • Вимова слова localize localize [en]
  • Вимова слова Cooee Cooee [en]
  • Вимова слова periumbilical periumbilical [en]
  • Вимова слова nestling nestling [en]