Категорія:

uwaga

Стежити за оновленнями в категорії uwaga

 • Вимова слова uwagi uwagi [ja]
 • Вимова слова opinia opinia [pl]
 • Вимова слова wzmożona wzmożona [pl]
 • Вимова слова notowanie notowanie [pl]
 • Вимова слова emocjonalna emocjonalna [pl]
 • Вимова слова szczególna szczególna [pl]
 • Вимова слова wpisana wpisana [pl]
 • Вимова слова bezoosobowa bezoosobowa [pl]
 • Вимова слова rozkojarzona rozkojarzona [pl]
 • Вимова слова zaczepna zaczepna [pl]
 • Вимова слова myląca myląca [pl]
 • Вимова слова personalna personalna [pl]
 • Вимова слова czujność czujność [pl]
 • Вимова слова marginalna marginalna [pl]
 • Вимова слова niedrażniąca niedrażniąca [pl]
 • Вимова слова zbędna zbędna [pl]
 • Вимова слова kąśliwa kąśliwa [pl]
 • Вимова слова z uwagi na z uwagi na [pl]
 • Вимова слова zdwojona zdwojona [pl]
 • Вимова слова marginesowa marginesowa [pl]
 • Вимова слова dyskretna dyskretna [pl]
 • Вимова слова wymknąć się wymknąć się [pl]
 • Вимова слова zdawkowa zdawkowa [pl]
 • Вимова слова rozdwojona rozdwojona [pl]
 • Вимова слова grubiańska grubiańska [pl]
 • Вимова слова niestosowna niestosowna [pl]
 • Вимова слова notatnik notatnik [pl]
 • Вимова слова ogólnikowa ogólnikowa [pl]
 • Вимова слова cenna cenna [pl]
 • Вимова слова pomocna pomocna [pl]
 • Вимова слова zdekoncentrowana zdekoncentrowana [pl]
 • Вимова слова dla zwrócenia uwagi dla zwrócenia uwagi [pl]
 • Вимова слова drażniąca drażniąca [pl]
 • Вимова слова brać pod uwagę brać pod uwagę [pl]
 • Вимова слова za uwagę za uwagę [pl]
 • Вимова слова z uwagą z uwagą [pl]
 • Вимова слова pod uwagę pod uwagę [pl]
 • Вимова слова po uwadze po uwadze [pl]
 • Вимова слова mieć na uwadze mieć na uwadze [pl]
 • Вимова слова na uwadze na uwadze [pl]