• Вимова слова couper couper [fr]
 • Вимова слова égaliser égaliser [fr]
 • Вимова слова adorer adorer [fr]
 • Вимова слова défiler défiler [fr]
 • Вимова слова traînasser traînasser [fr]
 • Вимова слова figer figer [fr]
 • Вимова слова désépaissir désépaissir [fr]
 • Вимова слова éplucher éplucher [fr]
 • Вимова слова essarter essarter [fr]
 • Вимова слова cuber cuber [fr]
 • Вимова слова cribler cribler [fr]
 • Вимова слова tamiser tamiser [fr]
 • Вимова слова attiédir attiédir [fr]
 • Вимова слова diluer diluer [fr]
 • Вимова слова cajoler cajoler [fr]
 • Вимова слова s'incruster s'incruster [fr]
 • Вимова слова aimer aimer [fr]
 • Вимова слова importer importer [en]
 • Вимова слова regarderons regarderons [fr]
 • Вимова слова travaillant travaillant [fr]
 • Вимова слова devra devra [fr]
 • Вимова слова devrai devrai [fr]
 • Вимова слова subjonctif subjonctif [fr]
 • Вимова слова infinitif infinitif [fr]
 • Вимова слова je haïs je haïs [fr]
 • Вимова слова guider guider [en]
 • Вимова слова Armer Armer [de]
 • Вимова слова pendre pendre [fr]
 • Вимова слова profiter profiter [fr]
 • Вимова слова Lutter Lutter [fr]